გასვლითი ღონისძიება. 14 ივნისი საზღვრისპირა რეგიონები