გასვლითი ღონისძიება. 13 ივნისი საზღვრისპირა რეგიონები